Ban Mê Studio

Đồ thu âm cũ

-18%

Arturia Mini Fuse 1

2,200,000đ 2,690,000đ
-20%

Focusrite Solo Gen 3 cũ

2,200,000đ 2,750,000đ
-29%

Soundcard Mackie Artist OnyX 1x2

2,400,000đ 3,400,000đ
-21%

Micro MXL 990 (Like New)

1,900,000đ 2,400,000đ
-15%

Audient ID14 MKII (Like New)

5,800,000đ 6,800,000đ
-25%

Soundcard M-audio Fast Track Pro

2,100,000đ 2,800,000đ
-22%

Audient ID4

3,500,000đ 4,500,000đ
-11%

Audient ID14 (Like New)

5,800,000đ 6,500,000đ

Tin tức mới nhất