Ban Mê Studio

PreSonus Studio One 5 Full Crack

admin | 10/07/2020

  • Chia sẻ phần mềm miễn phí
  • Link Google Drive nhanh
  • Pass (nếu có): banmestudio.vn

 

 

 

PreSonus Studio One Pro 5 v5.0.1 Full Crack

DOWNLOAD | Google Drive Free

Để mua bản quyền KEY giá ưu đãi các bạn vui lòng liên hệ:

Facebook & Zalo: La Thiên Toàn | Hotline: 0935879767

 

 

Hướng dẫn: www.banmestudio.vn

1 - Xóa bản cài đặt phiên bản cũ trước đó. làm sạch bằng cách xóa các thư mục:

"%PROGRAMDATA%\PreSonus\"

"%APPDATA%\PreSonus\"

2 - Cài đặt PreSonus Studio One 5

3 - Chặn phần mềm bằng Firewall (Quan trọng để tránh lỗi License). Nếu không Crack sẽ lỗi.

4 - Mở phần mềm -> Close Login -> Chọn offline auth/activation.

5 - Chạy Keygen -> Sao chép ID máy của bạn vào keygen -> Nhấp tạo 1 License key. (Lưu vào Desktop để dễ sao chép).

6 - Vào phần mềm. Sử dụng License key vừa tạo để kích hoạt Offline.

7 - Hoàn thành.

 

 

PreSonus StudioOne / PreSonusHub Release

If you need complete cleaning of PreSonus installation,
uninstall all and remove
"%PROGRAMDATA%\PreSonus\"
"%APPDATA%\PreSonus\"
If you just need to remove licenses, delete *.license files in above directories.

 

0.Uninstall previous version.

1.Install StudioOne.

2.Run StudioOne.
  Close login window and start offline authorization.

3.Run our keygen on Windows.
  Copy MachineID to the keygen.

4.Generate licenses.

5.Authorize StudioOne by using "studioapp*.pro.license".
  If you want to authorize StudioOne5, "studioapp5.pro.license" is your choice.

  Authorize Extensions by using other licenses.

  If you want to authorize PreSonusHub, copy "presonushub.license" to
  "%PROGRAMDATA%\PreSonus\PreSonus Hub\"

6.Enjoy!

Tips:
Generated licenses are linked to the license of main application.
If you want to activate additional contents, you need to generate & reauthorize all.
You can reauthorize from the StudioOne menu items.

Tips:
You can authorize extensions by drag & drop multiple *.license files to StudioOne GUI.
Or just copy all extension license files to "%PROGRAMDATA%\PreSonus\License Store\".

 

 


Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: